Aktiviteter under Våren Sommaren 2016. 

Årsmöte Torsdagen den 17 Mars Klockan 18.00 församlingshemmet Hjärtum

vägKyrkan  4 Juli till 17 Juli klockan 13.oo-17.oo då även Hembygdsmuseet öppet

Valborgsfirande sker traditionsenligt på kyrkbacken 

Spånhyvelns dag firas i år den 21 maj kl. 11.00 

Vandring i Åkerströmsområdet den 12 juni. Samling vid Askeröd kl. 10.00. 

Midsommarfirande på Askeröd tillsammans med Utby-Vestens byalag 

Röjning av fornminnen sker den 18 juli. Samling vid museet kl. 09.00.

De flesta aktiviteter kommer att annonseras i TTELA under föreningsaktuellt.

© sune karlsson 2015